EFAM - 1-3 V 2021 - Warszawa

EFAM - 1-3 V 2021 - Warszawa

EFAM umożliwia młodym artystom kontakt z innymi ośrodkami  muzycznymi, porównanie sposobów kształcenia, wymiany doświadczeń i poszerzenie wiedzy muzycznej. Zrozumienie wzajemne i tolerancja jest możliwa tylko wtedy, gdy młodzież będzie miała szansę wyjścia „na zewnątrz” ze swoich zamkniętych środowisk akademickich.