Ostrowski Janusz

Ostrowski Janusz

 

mgr Janusz Ostrowski– V-ce Prezes PFRK, Dyrektor MFP „Bieszczady bez granic”,działacz społeczny, za co został nagrodzony: Odznaką TPD- „Przyjaciel Dziecka” za Pracę Społeczną dla Dobra Dzieci (2002), CEA – Nagroda indywidualna II st. – Za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej (2007), MKiDN- Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007), Nagroda Miasta Sanoka -za Upowszechnianie Kultury i Sztuki (2010), pianista - wydział instrumentalny Akademia Muzyczna w Łodzi (1997 r. z wynikiem bdb), kierownik sekcji fortepianu w PSM w Sanoku - Menadżerskie Studia Podyplomowe z zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji - Uniwersytet Rzeszowski (2002 r. wynik pozytywny),założyciel i dyrygent Chóru "ADORAMUS" przy SDK - Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Bydgoszczy (2006 r. z wynikiem bdb)