Kontakt

PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY

ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok

tel. 13 46 403 44 

tel. kom. +48 781 102 500

ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

ZARZĄD PODKARPACKIEJ FUNDACJI ROZWOJU KULTURY 

   JAROSŁAW DRZEWIECKI 

   PREZES ZARZĄDU

j.drzewiecki@interpiano.pl

   JANUSZ OSTROWSKI

   WICEPREZES ZARZĄDU

j.ostrowski@interpiano.pl

 

PRACOWNICY PODKARPACKIEJ FUNDACJI ROZWOJU KULTURY 

   PRZEMYSŁAW SZYWAŁA

   Specjalista d/s administracyjnych

 
     

   KAROLINA RAKOCZY

   Księgowa Fundacji

 

 

Napisz do nas

BIURO ORGANIZACYJNE FORUM

 Bartosz Rejmak
Specjalista d/s grafiki i plastyki PFRK
Anna Rayzcher
Specjalista d/s grafiki i plastyki PFRK
Ludmiła Zakopets
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Ukrainy
Eva Varhanikova
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Słowacji
prof. Aleksandra Zvirblyte
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Litwy
prof. Viera Nosina
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Rosji
Grzegorz Perkołup
specjalista d/s systemów elektronicznych i komputerowych MFP

PATRONAT HONOROWY FORUM

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Piotr Gliński

KOMITET HONOROWY FORUM

                                                            Komitet Honorowy
                                   MIędzynarodowego Forum Pianistycznego
                                                   "BIeszczady bez granic"


                           

RADA PROGRAMOWA FORUM

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury zleca Przewodniczącemu Rady Programowej przygotowanie autorskiego programu Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku.

Przewodniczący Rady Programowej po konsultacji z członkami Rady Programowej podejmuje decyzję o wyborze laureatów i przyznaniu "Złotych Parnasów" i innych nagród wybitnym osobowościom artystycznym spośród Uczestników Forum obecnych na Gali Finałowej Forum.

W skład Rady Programowej wchodzą:

prof. Jarosław Drzewiecki - przewodniczący, AM w Bydgoszczy

prof. Viera Nosina  - AM w Moskwie

prof. Andrzej Jasiński - AM w Katowicach

prof. Aleksandra Zvirblyte - AM w Wilnie 

dyr. Janusz Ostrowski - dyr. MFP "Bieszczady bez granic" w Sanoku 

 

luty 2017 , Sanok