Kontakt

OD LEWEJ

MGR JANUSZ OSTROWSKI
PROF. JAROSŁAW DRZEWIECKI

W trakcie Międzynarodowego Forum Pianistycznego prosimy o kontakt pod nr : 781 102 500

PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY
UL. 3 MAJA 15/3,  38-500 SANOK
TEL/FAX +48 13 464 03 44

ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

JANUSZ OSTROWSKI
DYREKTOR FORUM

TEL. +48 605 246 200
ai5vc3Ryb3dza2lAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

JAROSŁAW DRZEWIECKI
PRZEW. RADY PROGRAMOWEJ

TEL. +48 501 282 625
ai5kcnpld2llY2tpQGludGVycGlhbm8ucGw=

Napisz do nas

BIURO ORGANIZACYJNE

Barbara Kruczek
Kierownik Biura PFRK
Przemysław Szywała
Specjalista d/s administracyjnych i technicznych PFRK
Renata Kłodowska-Burczyk
Ksiegowa Fundacji PFRK
 
Bartosz Rejmak
Specjalista d/s grafiki i plastyki PFRK
Anna Rajzcher
Specjalista d/s grafiki i plastyki PFRK
Ludmiła Zakopets
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Ukrainy
Eva Kosorinova-Cahova
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Słowacji
prof. Aleksandra Zvirblyte
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Litwy
prof.Viera Nosina
Zastępca Kierownika Biura MFP d/s Rosji
Grzegorz Perkołup
specjalista d/s systemów elektronicznych i komputerowych MFP

PATRONAT HONOROWY FORUM

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Piotr Gliński

KOMITET HONOROWY FORUM

                                                            Komitet Honorowy
                                   MIędzynarodowego Forum Pianistycznego
                                                   "BIeszczady bez granic"


                           

RADA PROGRAMOWA FORUM

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury zleca Przewodniczącemu Rady Programowej przygotowanie autorskiego programu Międzynarodowego Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" w Sanoku.

Przewodniczący Rady Programowej po konsultacji z członkami Rady Programowej podejmuje decyzję o wyborze laureatów i przyznaniu "Złotych Parnasów" i innych nagród wybitnym osobowościom artystycznym spośród Uczestników Forum obecnych na Gali Finałowej Forum.

W skład Rady Programowej wchodzą:

prof. Jarosław Drzewiecki - przewodniczący, AM w Bydgoszczy

prof. Viera Nosina  - AM w Moskwie

prof. Andrzej Jasiński - AM w Katowicach

prof. Aleksandra Zvirblyte - AM w Wilnie 

dyr. Janusz Ostrowski - dyr. MFP "Bieszczady bez granic" w Sanoku 

 

luty 2017 , Sanok