Koncert Mera Pnefal dla Ukrainy

Koncert Mera Pnefal dla Ukrainy

Zapraszamy wszystkich na koncert Mera Pnefal dla Ukrainy w dniu 2.10.2022 o godz. 17:40 w Starym Młynie w Hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20 w Warszawie.

Koncert w wykonaniu Lwowskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Igora Pylatyuka, Rektora Akademii Muzycznej we Lwowie.

Wśród solistów usłyszymy jednego z najwybitniejszych wirtuzoów skrzypiec młodego pokolenia - Nazara PYLATYUKA oraz laureata kilku prestiżowych konkursów pianistycznych, wychowanka prof. Jarosława Drzewieckiego i stypendysty Mery Pnefal - Ivana SHEMCHUKA.